Winkelwagen

Winkelwagen

Disclaimer

Disclaimer U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Atelier Lindelicht aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. Alle informatie, gegevens en foto’s van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd. Disclaimer Verzonden E-Mailberichten. De informatie verzonden met e-mailberichten van Atelier Lindelicht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Atelier Lindelicht staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Disclaimer

 

U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Lindelicht aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. 
Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

 

 

Disclaimer Verzonden E-Mailberichten.

 

De informatie verzonden met e-mailberichten van Lindelicht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Lindelichtl en/of de aan haar gelieerde ondernemingen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.